Graag ondersteun ik dit hart-verwarmende initiatief. Het lijkt me goed om te proberen wakker te blijven die nacht om ook een oplossing te bedenken voor een groot vraagstuk. Misschien brengt de nacht een helder, simpel en praktisch idee, zoiets als een sheltersuit…. je moet ergens beginnen.