Vanuit mijn werk als hulpverlener ben ik vaak met mensen die dakloos zijn in aanraking gekomen en heb samen met hen naar een oplossing (onderdak) gezocht. Ik weet hoe moeilijk dit soms te realiseren is en dat we zelfs in Nederland nog veel te winnen hebben op dit gebied. Als het aantal daklozen de laatste 10 jaar is verdrievoudigd!!!(cijfers CBS)hebben we toch een crisis in Nederland.
Hiervoor ga ik graag op straat liggen en wil dat hier meer geld en politieke aandacht voor komt.