De daklozenproblematiek in Nederland neemt toe. Bij De Regenboog Groep proberen we dat in Amsterdam op verschillende manieren tegen te gaan. Daarnaast doen we er alles aan om het leed van daklozen te verzachten. Met deze actie vraag ik aandacht voor het daklozenprobleem in Amsterdam, Nederland en in de wereld. Sheltersuit doneert een groot deel van hun suits aan de bezoekers van onze inloophuizen; aan buitenslapende Amsterdammers.