Beste mensen,
als je thuis- of dakloos bent dan heb je ook niet meer een eigen veilige plek voor jezelf.
Deze mensen missen op vele fronten de warmte die ze verdienen en de Sheltersuite geeft ze de warmte als ze in de open lucht moeten slapen.
Daarnaast verdienen ze veel meer warmte die we ze als medemens kunnen geven met een luisterend oor, samen eten, goede hulp bij het vinden van een eigen veilige plek, enz.
Laten we samen, net zoals bv. vrijwilligers van de woon en leefgemeenschap de Wonne in Almelo en de Elisa parochie, deze warmte geven.

Ik vraag aan jullie om symbolisch deze warmte door te geven met een financiële bijdrage voor deze actie van de Sheltersuit Sleep Out.