Wij vinden het een fantastisch initiatief van Sheltersuit om aandacht te vragen voor de daklozen en dragen daarbij graag ons steentje bij en zorgen dat er voldoende TenCate stof is bij Sheltersuit om ook in 2020 de Sheltersuits te maken.
Natuurlijk zijn we zelf bij de Sleep Out van de Partij!