elk mens telt, we mogen mensen niet in de kou laten als het tegenzit